Ekstrakurikuler

By MRD 25 Jul 2019, 16:32:54 WIB

Daftar Ekstrakurikuler SMP Muhammadiyah 1 Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020

NO EKSTRAKURIKULER SIFAT
1 Hizbul Wathan (HW) Wajib
2 Baca Tulis Al Qur’an (BTA) Wajib
3 Keputrian Pilihan
4 Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pilihan
5 Seni Kaligrafi Pilihan
6 Volley Ball  Pilihan
7 Tari Jawa Pilihan
8 Qiro' Pilihan
9 Pencak Silat Tapak Suci Pilihan
10 Paduan Suara Pilihan
11 PMR Pilihan
12 Melukis Pilihan
13 Futsal Pilihan
14 Anggar Pilihan
15 Band Pilihan
16 Drum Band Pilihan
17 Jurnalistik Pilihan
18 OSN Matematika Pilihan
19 OSN IPA Pilihan
20 OSN IPS Pilihan